1111
1

1111
1

a
1

  

1

1 Joanna Tworkowska
Główny koordynator
j.tworkowska@gmail.com
tel. 507374648
1 1
1

Szymon Cyprian Czupryński
Koordynator d/s FR
mail.cyprian@bialan.pl
tel.604281708

1 1
Michał Dubrawski
Koordynator d/s PR
dubrax@gmail.com
1 1
1 Zbyszek Rogalski
zbyszekro1@gmail.com
GG: 8912351
Skype: zbyszekro1
tel. 0048 504 835 491

——————————————————————————————————————————

Europejskie Forum Studentów AEGEE- Białystok

      AEGEE - Białystok istnieje od 2001 roku i jest białostockim oddziałem organizacji AEGEE skupiającej studentów w 42 krajach Europy. Jest organizacja politycznie niezależną, działającą na zasadzie wolontariatu. Jej aktywność skupia się wokół czterech filarów: szkolnictwo wyższe, aktywne obywatelstwo, pokój i stabilizacja oraz różnorodność kulturowa. Stara się aktywnie uczestniczyć i działać w życiu kulturalnym miasta, jak i promować Białystok, a także województwo podlaskie.  

Koło Naukowe Socjologów

         Koło Naukowe Socjologów działa na Uniwersytecie w Białymstoku od  2000 roku, z inicjatywy studentów kierunku socjologii Wydziału Historyczno-Socjologicznego. Stawia sobie za cele m.in. pogłębienie wiedzy i wspieranie aktywności naukowo-badawczej studentów tego kierunku oraz popularyzację wiedzy socjologicznej wśród mieszkańców miasta. W pracach Koła może uczestniczyć każdy zainteresowany jego działalnością. Obecnie w Kole Naukowym Socjologów aktywnie działa ponad 50 studentów socjologii.

   Koło Naukowe Socjologów prowadzi swoje działania poprzez sekcje naukowe, które zajmują się przygotowaniem i realizacją konkretnych projektów.  

1

 

  

1